• image01
  • image02
  • image03
  • image04

Նախագծի առանցքը հայի անվան ու իմիջի բարձրացումն է, քաղաքացիական զգացողության ամրապնդումը, հնարային խնդիրների նկատմամբ հասարակության ուշադրության բարձրացումը:

Ծրագրերը վերաբերում են
և՛ գիտությանն ու արտադրությանը,
և՛ մեր քաղաքի դեմքին ու կոլորիտին
և՛ հաշմանդամների հիմնախնդրին
և՛ ազգային ինքնագիտակցության բարձրացումը
և՛ ազատամարտի իրական հերողների ոգեկոչմանը

ԵՍ ՀԱՅ ԵՄ նախագիծը որեէ քաղաքական կամ կուսակցական սահմանաջակում չունի: Նպատակը Հայի, մեր էթնոսի ոգու և ճիշտ իմիջի բարձրացումն է: